Robert Maziarz – Joachim Christian Nettelbeck

NETTELBECK IS B(A)ECK SŁYNNY ŻEGLARZ WIELKI BOHATER Christian Joachim Nettelbeck urodził się 20 września 1738 roku w Kołobrzegu. Był synem kołobrzeskiego piwowara Johanna Davida i jego żony Katarzyny Zofii Greiff. W wieku kilkunastu lat, zakradł się na statek wuja, by jako pasażer ?na gapę? opłynąć Afrykę, zachodnie wybrzeże Indii i Europę. Fascynacja morzem młodego Joachima sprawiła że...
read more

Robert Maziarz – Sztych Meriana

Siedemnastowieczną panoramę Kołobrzegu  ujrzeć możemy na tzw. ?Sztychu Meriana?. Ówczesny widok miasta przedstawił, według rysunku znanego kartografa szwedzkiego Erika Jonsona Dahlbergha, spadkobierca Matthaeusa Meriana na efektownym miedziorycie z 1652 roku. Dahlbergh uwiecznił i nazwał, na swym rysunku: kołobrzeskie warzelnie soli, wejście do portu, katedrę, ratusz miejski, młyny, śluzy na...
read more

Robert Maziarz – Obrazy Jerzego Ściesińskiego

Jerzy Ściesiński ur. w roku 1935 w Tryszczynie k. Bydgoszczy, od 1956 r. zamieszkały w Kołobrzegu, a potem w Nowogardku. Artysta plastyk, żeglarz, członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W latach 1988 ? 2002 pełnił funkcję dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej. Jerzy Ściesiński zmarł w 2015 roku. Obraz Pana Jerzego, ukazujący widok na kołobrzeską katedrę w scenerii zimowej. Obraz namalowany...
read more

Robert Maziarz – Widok na dzieło obronne Ujście

Widok na dzieło obronne „Ujście” w kołobrzeskim porcie na prawobrzeżu rzeki Parsęty. Nadmorska fortyfikacyja powstała po Wojnie Siedmioletniej w latach 1770 ? 1774, gdy król pruski Fryderyk przeznaczył na ten cel znaczne sumy pieniężne. Na górnej platformie powstałej wówczas okrągłej fortyfikacji ustawiono trzy działa. Panowały one nad całym portem i kołobrzeską redą. Utrwalona na...
read more

Robert Maziarz – Stary ratusz

Obecnie funkcjonujący budynek ratusza miejskiego jest trzecim obiektem tego typu w mieście. Pierwszy posadowiony był przy obecnej ul. Wąskiej (dawniej Podgórna). Uległ on znacznym uszkodzeniom w wyniku wojny trzydziestoletniej. Został rozebrany w 1663 roku. Kolejny, dedykowany rajcom kołobrzeskim budynek powstał w centrum miasta, w miejscu, w którym do dnia dzisiejszego mieści się siedziba Rady...
read more

Robert Maziarz – Załęże

Lasek Załęże który do 1946 roku występował pod nazwą Maikuhle. Obecnie leżący na lewobrzeżu rzeki Parsęty teren użytkowany jest przez marynarkę wojenną i oddział morski Straży Granicznej. Założenie parkowe powstało w roku 1612. Twórcą parku kołobrzeskiego był ówczesny radny miejski Lorentz Heitke. Po śmierci pomysłodawcy tworzenia nadmorskiego parku prace nasadzeniowe na tym terenie kontynuował...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.