XXV. MIĘDZY WOJNĄ A WOJNĄ.

Sprawdzianem koncepcji rozbudowy nadmorskiej twierdzy była wojna siedmioletnia (1756-1763). Wojska rosyjskie trzykrotnie oblegały Kołobrzeg. Podczas trzeciego oblężenia Rosjanie nacierali na miasto ze wszystkich stron. W twierdzy szerzyły się choroby i głód. Silny mróz ściął wody w rowach fortecznych i na przedpolach twierdzy. 11 grudnia 1761 r. twierdza skapitulowała. Miasto było w dużym...
read more

XXVI. OBRONA PRZED ARMIĄ WIELKIEGO KORSYKANINA.

PLAN OBLĘŻENIA KOŁOBRZEGU W 1807 ROKU Silnie ufortyfikowaną twierdzę zastaje wiek dziewiętnasty. Napoleon Bonaparte podbija Europę. Armia pruska, uważana za najlepszą na kontynencie i co za tym idzie, na świecie, uważa się za gotową wespół z Anglikami stawić czoła nieokrzesanemu Korsykaninowi. Oficerowie pruscy butnie ostrzą swe szable o schody ambasady francuskiej w Berlinie. EKSPOZYCJA BIAŁEJ...
read more

XXVII. BOHATEROWIE KOŁOBRZESKICH WYDARZEŃ 1807 ROKU. SCHILL. (cz.1)

Rok 1806 i następujący po nim 1807, były latami które przyczyniły się do ugruntowania opinii światowej o Kołobrzegu, jako niezłomnej i trudnej do zdobycia nadmorskiej twierdzy. ŻOŁNIERZ SCHILLA Z SZABLĄ WZORU 1796 Gdy armia pruska została rozgromiona w bitwach pod Jeną i Auerstedt, a wojska sprzymierzone pod wodzą korsykańskiego cesarza Francji, zdobywały bez większego wysiłku kolejne miasta...
read more

XXVIII. BOHATEROWIE KOŁOBRZESKICH WYDARZEŃ 1807 ROKU. NETTELBECK. Cz.1.

Christian Joachim Nettelbeck urodził się 20 września 1738 roku w Kołobrzegu. Był synem kołobrzeskiego piwowara Johanna Davida i jego żony Katarzyny Zofii Greiff. W wieku kilkunastu lat zakradł się na statek wuja by jako pasażer ?na gapę? opłynąć Europę, Afrykę i zachodnie wybrzeże Indii. Fascynacja morzem młodego Joachima sprawiła, że postanowił zostać żeglarzem. Po powrocie do miejsca swojego...
read more

XXVII. BOHATEROWIE KOŁOBRZESKICH WYDARZEŃ 1807 ROKU. SCHILL. (cz.2)

Po upokarzającym Prusaków pokoju w Tylży, Ferdinand Schill wraz ze swoimi kawalerzystami pamiętającymi wypady z kołobrzeskiej twierdzy, stacjonuje w Berlinie. Stamtąd, pod pretekstem odbycia manewrów, wyprowadza swoich żołnierzy i rozpoczyna odbijanie miast pruskich z rąk Napoleona. Brat cesarza Francuzów Hieronim wyznacza nagrodę za głowę kołobrzeskiego bohatera. Mottem życiowym Schilla było:...
read more

XXIX. BOHATEROWIE KOŁOBRZESKICH WYDARZEŃ 1807 ROKU. NETTELBECK. Cz.2.

NETTELBECK Gdy w roku 1806 wybucha kolejny konflikt zbrojny między Prusami a Francją, Nettelbeck miał sześćdziesiąt osiem lat. Mimo podeszłego wieku popadł w kolejny konflikt, tym razem z dowódcą kołobrzeskiej twierdzy Ludwikiem Moritzem von Lucadou. Poprzez swoje charyzmatyczne działania doprowadził do zmiany dowodzącego Kołobrzegiem w obronie przeciw żołnierzom Wielkiej Armii Napoleona...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.