Bogusław Wołoszanski

” Byłem, Widziałem. Magiczne miejsce w piwnicach kołobrzeskiego Ratusza. Chwalebny przykład współpracy samorządowej z obywatelami na rzecz kultury. Zwycięzcą jest HISTORIA! ”          – Dziennikarz, autor książek, programów telewizyjnych i radiowych o tematyce historycznej. Współpracownik Telewizji Polskiej oraz stacji National...
read more

I. KOLEKCJONERSTWO UZALEŻNIA?

?Życie nasze krótkie, jest zaledwie sekundą w długich godzinach przeszłości, dlaczegóż nie przedłużyć go sobie, uczestnicząc duchem w tak odmiennym od dzisiejszego życiu naszych praojców, zapuszczając się w niezbadany, a więc urokiem tajemniczości nęcący labirynt przeszłości?? Tymoteusz Łuniewski   Kolekcjonerstwo uzależnia. Im dalej brniemy w kreowanie i wypełnianie przestrzeni, tworząc...
read more

Olaf Popkiewicz

„Nigdy jeszcze nie widziałem tylu pasjonatów w jednym miejscu.”          – Archeolog pól bitewnych, specjalista z zakresu archeologii zbrodni. Biegły z ramienia IPN. Nurek i saper. Bronio-znawca. Na zlecenie Rady Pamięci Walk i Męczeństwa dokonywał ekshumacji m.in. w Kobryniu i Bykowni. Autor wielu publikacji naukowych....
read more

II. PIERWSZA PIECZĘĆ MIASTA KOŁOBRZEG

Po wielu wiekach osadnictwa wokół miejsca, w którym dziś usytuowane jest miasto, na prawie lubeckim ulokowano Kołobrzeg. Sygnatariuszami aktu nadania praw miejskich, dnia 23 maja 1255 roku, byli ówcześni władcy tej ziemi: książę pomorski Warcisław III i biskup kamieński Hermann von Gleichen. Miasto nad Parsętą otrzymało dwóch suzerenów: Gryfitów i biskupów kamieńskich. Władcy ziemi kołobrzeskiej...
read more

prof UAM dr hab Grzegorz Podruczny

„Świetny przykład propagowania historii lokalnej. Cieszą mnie zabytki związane z kołobrzeską twierdzą oraz jej oblężeniami z lat 1758-61 oraz z 1807r.”              –   Historyk sztuki. Uznany w świecie badacz twierdz i fortyfikacji. Autor wielu publikacji naukowych i monografii. Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy  w Collegium Polonicum w Słubicach ODWIEDŹ...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.