Robert Maziarz – Joachim Christian Nettelbeck

NETTELBECK IS B(A)ECK SŁYNNY ŻEGLARZ WIELKI BOHATER Christian Joachim Nettelbeck urodził się 20 września 1738 roku w Kołobrzegu. Był synem kołobrzeskiego piwowara Johanna Davida i jego żony Katarzyny Zofii Greiff. W wieku kilkunastu lat, zakradł się na statek wuja, by jako pasażer ?na gapę? opłynąć Afrykę, zachodnie wybrzeże Indii i Europę. Fascynacja morzem młodego Joachima sprawiła że...
read more

Robert Maziarz – Sztych Meriana

Siedemnastowieczną panoramę Kołobrzegu  ujrzeć możemy na tzw. ?Sztychu Meriana?. Ówczesny widok miasta przedstawił, według rysunku znanego kartografa szwedzkiego Erika Jonsona Dahlbergha, spadkobierca Matthaeusa Meriana na efektownym miedziorycie z 1652 roku. Dahlbergh uwiecznił i nazwał, na swym rysunku: kołobrzeskie warzelnie soli, wejście do portu, katedrę, ratusz miejski, młyny, śluzy na...
read more

Robert Maziarz – Obrazy Jerzego Ściesińskiego

Jerzy Ściesiński ur. w roku 1935 w Tryszczynie k. Bydgoszczy, od 1956 r. zamieszkały w Kołobrzegu, a potem w Nowogardku. Artysta plastyk, żeglarz, członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W latach 1988 ? 2002 pełnił funkcję dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej. Jerzy Ściesiński zmarł w 2015 roku. Obraz Pana Jerzego, ukazujący widok na kołobrzeską katedrę w scenerii zimowej. Obraz namalowany...
read more

Robert Maziarz – Widok na dzieło obronne Ujście

Widok na dzieło obronne „Ujście” w kołobrzeskim porcie na prawobrzeżu rzeki Parsęty. Nadmorska fortyfikacyja powstała po Wojnie Siedmioletniej w latach 1770 ? 1774, gdy król pruski Fryderyk przeznaczył na ten cel znaczne sumy pieniężne. Na górnej platformie powstałej wówczas okrągłej fortyfikacji ustawiono trzy działa. Panowały one nad całym portem i kołobrzeską redą. Utrwalona na...
read more

Robert Maziarz – Stary ratusz

Obecnie funkcjonujący budynek ratusza miejskiego jest trzecim obiektem tego typu w mieście. Pierwszy posadowiony był przy obecnej ul. Wąskiej (dawniej Podgórna). Uległ on znacznym uszkodzeniom w wyniku wojny trzydziestoletniej. Został rozebrany w 1663 roku. Kolejny, dedykowany rajcom kołobrzeskim budynek powstał w centrum miasta, w miejscu, w którym do dnia dzisiejszego mieści się siedziba Rady...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.