XII. SFRAGISTYKA CECHOWA CZ. 4. ?PIEKARZE?

Typariusz kołobrzeskiego cechu piekarzy, o średnicy 26 mm., wykonany został ze stopu miedzi. Pierwotnie był obsadzony w uchwyt drewniany bądź kościany, celem podniesienia komfortu uwierzytelniania, cechowych nim dokumentów. Rytowany został na jednej płaszczyźnie powierzchni sygnującej. Twórca narzędzia pracy kancelaryjnej, kołobrzeskich rzemieślników, przedstawił swe dzieło w sposób dość szablonowy. Ujął on bowiem, pomiędzy dwa lwy, precel, będący odwiecznym symbolem piekarzy. Nad wyrobem sztuki piekarniczej umieścił koronę.

6

PIECZĘĆ PIEKARZY ? fot. EM

Królewskie nakrycie głowy, wraz z ukazanym pod nim wyrobem cechowym, podtrzymywane jest przez dwa lwy. Wymienione zwierzęta, ukazane zostały w pozycjach wspiętych (bojowych). Ewokowane one zostały, na tłok pieczęci, z uniesionymi do ataku przednimi łapami i tułowiami spionizowanymi. Symbolizują one siłę, odwagę i waleczność. Wraz z koroną i preclem stanowią powszechny środek stylistyczny w heraldyce wykorzystywanej przez europejskie związki piekarzy.

Postument dla trzymaczy cechy kołobrzeskiej gildii piekarzy stanowi belka. Pod nią artysta rytownik umieścił trójwierszową inskrypcję, wskazującą na właścicieli opisywanego tłoka: ?BACKER GEWERK ZU COLBERG?

6

Robert MaziarzWszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.