XIII. SFRAGISTYKA CECHOWA CZ. 5. ?MURATORZY?

Siedemnastowieczny tłok pieczęci muratorów kołobrzeskich. Typariusz pieczęci suchej o średnicy 35 mm, wykonany został ze stopu miedzi i zamocowanym do uchwytu drewnianego. Spięty dodatkowo, w celu wzmocnienia uchwytu, opaską cynową o wysokości 12 mm.

6

PIECZĘĆ MURARZY ? fot. EM

W polu pieczęci, umieszczono pod dekoracyjną koroną, tarczę pełną ornamentyki i barokowych naleciałości. W polu tarczy (od góry) ewokowano skrzyżowane narzędzia pracy, wykorzystywane przez mistrzów zrzeszonych warsztatów: młotek, poziomicę i kielnię, wraz z datą 1654, po bokach. Poniżej ujrzeć możemy zwinięty pion murarski, ułożony poziomo. Kształt tarczy nawiązuje w przybliżeniu do typu renesansowego. Po jej bokach, wąskie labry. W obwodzie tłoka widnieje napis: ?DAS GEWERCK SIEGEL DER MAURER ZU COLBERG?. Zaczyna się on i kończy na koronie. Obwódka zewnętrzna ciągła, liniowa.

6

RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA MURARZY ? fot. EM

Kim byli, posługujący się tłokiem pieczętnym, dawni Kołobrzeżanie? Na czym polegała działalność przez nich prowadzona? Otóż do XVIII wieku, muratorami nazywano zarówno wykonawców, jak i projektantów budowli wznoszonych w mieście przez cech. Członkami kołobrzeskiego stowarzyszenia muratorów byli rzemieślnicy ? wykonawcy, architekci, projektanci i przedsiębiorcy budowlani. Wpisana w rysunek tłoka data 1654, przypada na okres natężonych prac budowlanych w mieście. Wszak rok wcześniej, ze zniszczonego, w wyniku wojny trzydziestoletniej Kołobrzegu, odmaszerował okupujący je garnizon szwedzki. Wkroczyli Brandenburczycy. Nastały nowe porządki. Posługujący się opisywanym tłokiem, muratorzy, dźwigali miasto (nie po raz ostatni) z ruiny. Obserwując wzloty i upadki miasta w wiekach następnych, wnioskuję iż posługujący się opisywany tłokiem rzemieślnicy, mogli uchodzić, na przestrzeni wieków, za członków najpracowitszej gildii w Kołobrzegu. Tkanka miejska, co rusz popadająca, w wyniku wojen, w ruinę i konsekwentnie odbudowywana, była zawsze nową i świeżą. Obecnie niewiele nieruchomości na terenie Kołobrzegu wskazuje na proweniencję jednego z najstarszych miast na terenie obecnego obszaru Polski.. Kołobrzeg był i jest młodym miastem, w kontekście architektonicznym, choć historii pozazdrościć może mu wiele miast europejskich. Historii nieistniejącego tu od 1648 roku państwa pomorskiego, jak również szwedzkiego, brandenburskiego, pruskiego, i wreszcie polskiego. Powyższe nacje niszczyły Kołobrzeską tkankę miejską, by ją następnie odbudowywać. Kołobrzescy Muratorzy zawsze mieli ?ręce pełne roboty?.Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.