XIX. PIERWSZY GUBERNATOR.

Pierwszym brandenburskim gubernatorem twierdzy został generał Otto Christoff von Sparr. Wielki Elektor obarczył go odpowiedzialnością za przystosowanie Kołobrzegu do nowych, wyznaczonych miastu zadań. Kołobrzeg stać się miał nowoczesną twierdzą, stolicą regionu i, ze względu na swe usytuowanie, znaczącą bazą militarną. W tym czasie ulokowano w mieście ? twierdzy, jedną z pierwszych w Europie Akademii rycerskich. Zbudowano port wojenny i stocznię. Przy planowaniu przebudowy miasta na twierdzę w pełni wykorzystano uwarunkowania obronne wokół Kołobrzegu. Twórcom nowej koncepcji sprzyjały rozległe, podmiejskie bagna i moczary. Miały one, w przypadku zagrożenia twierdzy przez wrogie armie, zostać zalanymi przez spiętrzane w tym celu wody rzeki Parsęty. Później, dość często dokonywano manipulowania jazami na rzece Parsęcie, by odciąć Twierdzę od wrogich armii, wielokrotnie próbujących zdobyć miasto. Zalane wodą przedpola kołobrzeskie są tematem wielokrotnie przedstawianym poprzez sztukę rytowniczą, ukazującą oblężenia twierdzy w kolejnych konfliktach zbrojnych, w które uwikłany zostawał Kołobrzeg.

6

XVII ? WIECZNY MIEDZIORYT PRZEDSTAWIAJĄCY OTTO CH. F. VON SPARRA

Podobizna brandenburskiego gubernatora Kołobrzegu uwieczniona została na miedziorycie z około 1650 roku. Dzieło wyszło spod ręki mistrza Meriana. Artysta w bogato zdobionej, prostokątnej ramie, umieścił mniejszą w formie owalu. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnił poziomym, gęstym szrafowaniem. Półpostać barona Sparra przedstawiona została w pozycji en trois quarto. Rzeczonego modela możemy ujrzeć w metalowej zbroi z szerokim, opadającym na nią, koronkowym kołnierzem. Poniżej portretu widnieje stylizowany i delikatnie drapowany zwój materiału z trójwierszowym napisem o treści: ?OTTO CHRISTOFF FREYHERR von Sparr R.K.M. Genereral Feldt zeugmeister und Obrister?Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.