XXIII. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1761. TRZECIE OBLĘŻENIE PRZEZ ROSJAN. Cz.1.

6

RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W 1761 ROKU
fot. Olga Pawlik

Ostatnie, a zarazem skuteczne oblężenie Kołobrzegu podczas wojny siedmioletniej, miało miejsce od sierpnia do grudnia 1761 roku. Fryderyk Wielki znając plany Rosjan, mające na celu kolejne oblężenie ?ukochanej twierdzy?, zawczasu skierował w celu jej zabezpieczenia Fryderyka Eugeniusza Wirtemberskiego.

6

RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA FRYDERYKA EUGENIUSZA WIRTEMBERSKIEGO
fot. Olga Pawlik

Książę wirtemberski pojawił się pod Kołobrzegiem już 4 lipca z siłą 12000 żołnierzy. W miesiącu październiku twierdza została wzmocniona przez kolejnych 8000 żołnierzy Dubisława Fryderyka Platena. Tym sposobem siły Pruskie wokół miasta wzrosły do 20000 ludzi, w tym dragonów, grenadierów, huzarów, kawalerzystów, muszkieterów i artylerii. Samej twierdzy bronił bohater poprzednich oblężeń – Zygmunt Heyde ? wraz ze swoimi 3000 żołnierzy. W międzyczasie drugi współtwórca kołobrzeskiego sukcesu z roku 1760, Paul von Werner, dostał się do niewoli rosyjskiej pod Trzebiatowem.

6

RYCINA SZARŻA KAWALERZYSTÓW PAULA WERNERA
fot. Olga PawlikWszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.