XXIV. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1761. TRZECIE OBLĘŻĘNIE PRZEZ ROSJAN. Cz.2.

Siłami Rosyjskimi pod Kołobrzegiem dowodził generał Piotr Rumiancew.

6

MEDAL PRZEDSTAWIAJĄCY RUMIANCEWA
fot. Olga Pawlik

Korpus oblężniczy wokół miasta liczył łącznie 34000 żołnierzy. Dodatkowe wsparcie oblegającym zapewniało 121 rosyjskich i szwedzkich okrętów. Na twierdzę znów nadlatywał grad kul, po raz kolejny obracając miasto w perzynę.

6

RYCINA Z OBLĘŻENIA KOŁOBRZEGU
fot. Olga Pawlik

Zima ścięła taflę rzeki Parsęty. Zamarzły podkołobrzeskie rozlewiska i woda w rowach fortecznych. Odmaszerowały spod miasta siły pruskie zabezpieczające jego przedpola. Nadbałtycka twierdza stała się bezbronną. Dnia 26 grudnia Heyde kapitulował. Prusy przegrały walkę o ostatni ważny pod względem strategicznym port na wybrzeżu Morza bałtyckiego.

6

RYCINA UKAZUJĄCA WKROCZENIE ROSJAN DO KOŁOBRZEGU
fot. Olga Pawlik

Kołobrzeg pozostawał we władaniu Rosjan krótko. Nastąpił drugi w tej wojnie ?cud domu brandenburskiego?. Zmarła caryca Elżbieta a jej następca okazał się prusofilem. W związku z pokojem zawartym między wrogimi dotychczas mocarstwami, najeźdźcy opuścili miasto w sierpniu 1762 roku.

6

RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA POMNIK FRYDERYKA WIELKIEGO
fot. Olga Pawlik

Postać generała Zygmunta von der Heyde uwieczniona została na cokole pomnika Fryderyka, króla pruskiego. Pomnik usytuowany jest w Berlinie. Kołobrzeski komendant ewokowany został na cokół, w pozycji stojącej, prezentując podziwiającym go przechodniom plan twierdzy ?Colberg?.

6

DOWÓDCA KOŁOBRZESKIEJ TWIERDZY WŚRÓD WSPÓŁCZESNYCH MU PRUSKICH GENERAŁÓW
fot. Olga Pawlik

Na przeciwległej stronie monumentalnej rzeźby, wśród nazwisk wielkich osobowości żyjących za czasów Fryderyka, widnieje również kołobrzeski poeta Karl Wilhelm Ramler. Sam pomnik, jak również umieszczone na nim postaci osiemnastowiecznych pruskich bohaterów, ujrzeć możemy w dziele pt. ?Denkmal König Friedrichs des Großen?, wydanym drukiem w maju 1851 roku.

6

WŚRÓD WYBITNYCH, NAZWISKO KOŁOBRZESKIEGO POETY RAMLERA
fot. Olga PawlikWszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.