Sala ? Kołobrzeg Kurort I Kategorii?


sala uzdrowisk

Dzięki bogatym zbiorom pocztówek ukazujących Kołobrzeg na przełomie XIX i XX wieku w Sali tej zwiedzający nasze Muzeum może poznać historię kołobrzeskiego uzdrowiska, które legło w ruinie w marcu 1945 roku.Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.