Bogusław Wołoszanski


Byłem, Widziałem. Magiczne miejsce w piwnicach kołobrzeskiego Ratusza. Chwalebny przykład współpracy samorządowej z obywatelami na rzecz kultury. Zwycięzcą jest HISTORIA!
”          –

Dziennikarz, autor książek, programów telewizyjnych i radiowych o tematyce historycznej. Współpracownik Telewizji Polskiej oraz stacji National Geographic.


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.