prof UAM dr hab Grzegorz Podruczny

„Świetny przykład propagowania historii lokalnej. Cieszą mnie zabytki związane z kołobrzeską twierdzą oraz jej oblężeniami z lat 1758-61 oraz z 1807r.”              –

 

Historyk sztuki. Uznany w świecie badacz twierdz i fortyfikacji. Autor wielu publikacji naukowych i monografii. Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy  w Collegium Polonicum w Słubicach

ODWIEDŹ FACEBOOK!


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.