Robert Maziarz – Ulrich Sander

Ulrich Sander , znany jako Ulrich Sander-Bodenhagen, urodzony 29. marca 1892 w Anklam; zmarł 16 marca 1972 r w Leversen, Kreis Harburg. Niemiecki pisarz i malarz.

57

Miejscowość Bagicz (niem. Bodenhagen). Oznaczono zabudowania należące do Ulricha Sandlera.

Ulrich Sander był synem nauczyciela Maxa Sandera i córki handlarza win z Anklam. Po ukończeniu liceum studiował w Kilonii, Berlinie i Greifswaldzie. Po porzuceniu studiów, jawi się nam Sandler jako oficer na kilku frontach I Wojny Światowej.
Po zakończeni konfliktu zbrojnego, w roku 1919, Sander zakłada liceum dedykowane dzieciom wiejskim. Osiada w Bagiczu (niem. Bodenhagen), gdzie oddaje się pracy twórczej. Jest malarzem i literatem. Z tego okresu jego twórczości pochodzą prezentowane prace Sandera. Po 1933 roku pełni funkcję dyrektora reformatorskiej szkoły politycznej typu NAPOLA w Poczdamie. Po roku pracy dla Ministerstwa Edukacji, w związku z dojściem do władzy partii brunatnych koszul (NSDAP), do której nie należał, powraca do swego domu w Bagiczu. Oddaje się pracy literackiej, głównie poprzez tworzenie prozy wojennej, jak również malarstwu. Uchodzi za jednego z najaktywniejszych twórców na wybrzeżu Bałtyku.

Ryciny ukazujące Kołobrzeg, wykonane prze Ulricha Sandlera. Lata dwudzieste XX wieku:

?Kościół Mariacki?. Grafika " ze zbiorów Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis".

?Kościół Mariacki?. Grafika ” ze zbiorów Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensis”.

 

 "Kuźnia zimą". Grafika ze zbiorów Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis.

„Kuźnia zimą”. Grafika ze zbiorów Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensis.

 

"Zaułek z łękowatą bramą". Grafika ukazująca jedną z malowniczych kołobrzeskich uliczek. Praca pochodzi z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensin".

„Zaułek z łękowatą bramą”. Grafika ukazująca jedną z malowniczych kołobrzeskich uliczek. Praca pochodzi z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensin”.

 

"Młyn na Parsęcie". Grafika pochodzi z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis".

„Młyn na Parsęcie”. Grafika pochodzi z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensis”.

 

"Kołobrzeg. Na ulicy Klasztornej". Grafika ze zbirów Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis".

„Kołobrzeg. Na ulicy Klasztornej”. Grafika ze zbirów Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensis”.

 

"Kołobrzeg. Kanał Drzewny (Wenecja)". Grafika ze zbirów Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis".

„Kołobrzeg. Kanał Drzewny (Wenecja)”. Grafika ze zbirów Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensis”.

 

"Kołobrzeg. Dom pod Merkurym". Grafika pochodzi z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis".

„Kołobrzeg. Dom pod Merkurym”. Grafika pochodzi z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego „Patria Colbergiensis”.

 


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.