Varia


Kołobrzeska sfragistyka

(Czytaj więcej w „Historia miasta w zbiorach”)

Kołobrzeskie banknoty

(Czytaj więcej w „Historia miasta w zbiorach”)

« 1 z 2 »

Kołobrzeskie monety i medalierstwo

(Czytaj więcej w „Historia miasta w zbiorach”)

Kołobrzeskie rzemiosło

(Czytaj więcej w „Historia miasta w zbiorach”)

Inne

(Czytaj więcej w „Historia miasta w zbiorach”)Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.