Sala „Pod Zegarem”


sala pod zegarem

W sali ?Pod Zegarem? prezentujemy niezwykle bogatą kolekcję oryginalnych rycin i kartografii ukazujących burzliwą historię Kołobrzegu jako słynnej nadmorskiej twierdzy. Grafiki ukazują historię miasta w XVII, XVIII i XIX stuleciu. Ponadto w sali tej prezentowane są niezwykle bogate zbiory sfragistyki miejskiej, cechowej, numizmatyki kołobrzeskiej i rzemiosła. Do dyspozycji zwiedzających oddana jest sala kinowa w której, dzięki niezwykle atrakcyjnemu przekazowi multimedialnemu, można poznać meandry kołobrzeskiej historii. ?Pod zegarem? zapoznać się można również z historią tutejszego garnizonu wojskowego i wielkich bohaterów nadbałtyckiego miasta.Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.