Opis muzeum


opis muzeum

Muzeum Kołobrzeskie ?Patria Colbergiensis? jest organizację pozarządową, której celem jest upowszechnianie kultury w kontekście historii lokalnej. Organizacja nasza została wpisana na listę muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to Muzeum szczególne, bowiem utworzone zostało nie z funduszy publicznych lecz dzięki pasji obywateli ? pasjonatów historii. Patria Colbergiensis? jest organizacją wyrosłą ze szczytnych idei tworzenia państwa obywatelskiego w którym mieszkańcy Kołobrzegu wzięli na swe barki odpowiedzialność wynikającą z tworzenia najwyższej z form organizacji kultury i spełniania jej celów statutowych.
?Patria Colbergiensis? upublicznia szeroki zakres zabytków związanych z historią miasta i twierdzy Kołobrzeg. Oprócz funkcji wystawienniczej prowadzi działalność badawczą, realizuje i uczestniczy przy tworzeniu słuchowisk radiowych oraz produkcji filmowych. Dzięki przyjaciołom świata nauki i mediów Muzeum nasze propaguje historię miasta Kołobrzeg wśród jego mieszkańców i turystów.Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.