Kamienica Pod Merkurym

Przy obecnej ulicy Budowlanej do marca 1945 stała przepiękna kamienica mieszczańska, Szczyt tego klejnotu architektury kołobrzeskiej zwieńczony był posągiem ukazującym rzymskiego boga handlu, zysku i kupiectwa Merkurego, stąd obiekt nosił nazwę: „Dom pod Merkurym”. Kamienica wzniesiona była w 1650 roku. Na jej miejscu stoi obecnie blok wielorodzinny. Warto zwrócić uwagę na łukowato sklepioną bramę obok opisywanego obiektu. Obecnie w jej miejscu znajduje się przejście pod blokiem, z ul. Budowlanej w kierunku „Parku Dąbrowskiego”.


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.