Olaf Popkiewicz

„Nigdy jeszcze nie widziałem tylu pasjonatów w jednym miejscu.”          –

Archeolog pól bitewnych, specjalista z zakresu archeologii zbrodni. Biegły z ramienia IPN. Nurek i saper. Bronio-znawca. Na zlecenie Rady Pamięci Walk i Męczeństwa dokonywał ekshumacji m.in. w Kobryniu i Bykowni. Autor wielu publikacji naukowych.

 


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.