dr Wojciech Lizak

„Niezwykle cenna inicjatywa. Żmudne odbudowywanie tożsamości polskiej i lokalnej na ziemiach zachodnich.”          –

Historyk. Współzałożyciel Przymierza Społecznego Odrodzenie, redaktor „Tygodnika Solidarność”, współorganizator strajku na politechnice szczecińskiej w 1981r. Autor treści do podziemnych pism „Obraz” i „Bis”.

WEJDŹ NA FACEBOOK!


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.