Robert Maziarz – Załęże

Lasek Załęże który do 1946 roku występował pod nazwą Maikuhle. Obecnie leżący na lewobrzeżu rzeki Parsęty teren użytkowany jest przez marynarkę wojenną i oddział morski Straży Granicznej.
001

002

Założenie parkowe powstało w roku 1612. Twórcą parku kołobrzeskiego był ówczesny radny miejski Lorentz Heitke. Po śmierci pomysłodawcy tworzenia nadmorskiego parku prace nasadzeniowe na tym terenie kontynuował jego syn. Lasek Załęże jest najstarszym założeniem parkowym w Polsce.

003


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.