Robert Maziarz – Widok na dzieło obronne Ujście

Widok na dzieło obronne „Ujście” w kołobrzeskim porcie na prawobrzeżu rzeki Parsęty. Nadmorska fortyfikacyja powstała po Wojnie Siedmioletniej w latach 1770 ? 1774, gdy król pruski Fryderyk przeznaczył na ten cel znaczne sumy pieniężne. Na górnej platformie powstałej wówczas okrągłej fortyfikacji ustawiono trzy działa. Panowały one nad całym portem i kołobrzeską redą.

012 013 014

Utrwalona na miedziorytach fortyfikacja to obiekt, którego budowę zakończono w latach 1832 – 1836. W swej ostatecznej formie posiadał on trzy kondygnacje. W dolnej (podziemnej) znajdowały się magazyny i studnia zaopatrująca załogę fortu w wodę pitną. Środkowy poziom przeznaczono dla wojska, natomiast na górnym znajdowały się stanowiska artyleryjskie. Ostatnia spośród wymienionych kondygnacji przykryta została grubą warstwą ziemi.
Obecnie na wymienionym dziele obronnym znajduje się wybudowana tuż po wojnie latarnia morska. Wzniesiony po 1945 roku obiekt pełni dwie funkcje: wchodzi w skład systemu nawigacyjnego wybrzeża oraz jest pomnikiem zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami.

015 016


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.