Robert Maziarz – Obrazy Jerzego Ściesińskiego

Jerzy Ściesiński ur. w roku 1935 w Tryszczynie k. Bydgoszczy, od 1956 r. zamieszkały w Kołobrzegu, a potem w Nowogardku. Artysta plastyk, żeglarz, członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W latach 1988 ? 2002 pełnił funkcję dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej. Jerzy Ściesiński zmarł w 2015 roku.

017

Obraz Pana Jerzego, ukazujący widok na kołobrzeską katedrę w scenerii zimowej. Obraz namalowany został w latach sześćdziesiątych XX wieku. W chwili malowania obrazu, monumentalna bryła kościoła nie posiadała dachu, który uległ zniszczeniu w wyniku działań wojennych w marcu 1945 roku. Obiektem na pierwszym planie, po prawej, jest budynek banku przy skrzyżowaniu ulic Łopuskiego i Walki Młodych. Obiekt ogrodzony był wówczas murem. Tuż za nim widzimy szkołę. Po lewej budynek wielorodzinny z kwiaciarnią. Porośnięte wysokimi drzewami boisko zespołu szkół im. Emilii Gierczak nie było wówczas jeszcze ogrodzone murkiem. W latach późniejszych posadowiono kamienne ogrodzenie z bloków granitowych, pochodzących z rozebranego kościoła pw. św. Jerzego. Pan Ściesiński utrwalił na swym płótnie ciąg budynków przy ul. Dubois. Widoczna przerwa między domami zabudowana została później. Obraz namalowany został przez Jerzego Ściesińskiego w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 16. Prezentuje on widok roztaczający się z okna Jego mieszkania.
Obraz pochodzi z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego ?Patria Colbergiensis? w Ratuszu.

018

Niedokończony obraz Jerzego Ściesińskiego inspirowany widokiem przedstawionym na pocztówce z 1875 roku.
Widok panoramy Kołobrzegu utrwalony z kierunku północnozachodniego. Na pierwszym planie widoczne są relikty dziewiętnastowiecznych fortyfikacji miejskich wraz z tamburem na wjeździe do miasta.
Obraz z zasobów Muzeum Kołobrzeskiego ?Patria Colbergiensis? w Ratuszu.


Leave a Reply


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.