I. KOLEKCJONERSTWO UZALEŻNIA?

?Życie nasze krótkie, jest zaledwie sekundą w długich godzinach przeszłości, dlaczegóż nie przedłużyć go sobie, uczestnicząc duchem w tak odmiennym od dzisiejszego życiu naszych praojców, zapuszczając się w niezbadany, a więc urokiem tajemniczości nęcący labirynt przeszłości?? Tymoteusz Łuniewski   Kolekcjonerstwo uzależnia. Im dalej brniemy w kreowanie i wypełnianie przestrzeni, tworząc...
read more

II. PIERWSZA PIECZĘĆ MIASTA KOŁOBRZEG

Po wielu wiekach osadnictwa wokół miejsca, w którym dziś usytuowane jest miasto, na prawie lubeckim ulokowano Kołobrzeg. Sygnatariuszami aktu nadania praw miejskich, dnia 23 maja 1255 roku, byli ówcześni władcy tej ziemi: książę pomorski Warcisław III i biskup kamieński Hermann von Gleichen. Miasto nad Parsętą otrzymało dwóch suzerenów: Gryfitów i biskupów kamieńskich. Władcy ziemi kołobrzeskiej...
read more

III. SYMBOLE WŁADZY BISKUPA NAD ZIEMIĄ KOŁOBRZESKĄ

W roku 1277, w wyniku zbycia przez księcia pomorskiego Barnima I, należącej do niego części ziemi kołobrzeskiej, na rzecz biskupa kamieńskiego, jedynym prawowitym właścicielem miasta stało się biskupstwo. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w redukcji wyobrażeń napieczętnych. Od tego momentu środki uwierzytelniające pisma miejskie, używały tylko symboli biskupich. Dokumenty sporządzane w...
read more

IV. RADA CZTERDZIESTU OŚMIU.

W pierwszym kwartale szesnastego wieku, umieszczone w kołobrzeskim herbie, infuła biskupia i pastorały, najwyraźniej przestał zaspokajać ambicje mieszkańców Kołobrzegu. Pragnęli oni widzieć w godle miejskim, wyraźniejsze symbole swej samorządnej odrębności. Znalazło to swój wyraz w nowopowstałych znakach graficznych, umieszczonych obok używanych dotychczas pastorałów i infuły. Zawartość...
read more

V. RZEMIOSŁO ? PIEKARZE

Rewolucja kołobrzeska z 1524 roku jest doskonałym przykładem, ukazującym rosnącą siłę polityczną organizacji rzemieślniczych w mieście. Musiał się z nią liczyć nawet patrycjat. Z czasem sami rzemieślnicy zaczęli piastować różne funkcje w urzędach miejskich. Cechy rzemieślnicze rządziły się autonomicznie. Tworzone były przez wytwórców pracujących w tych samych lub pokrewnych zawodach. Ich głównym...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.