XX. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1758. PIERWSZE OBLĘŻĘNIE PRZEZ ROSJAN.

6

RYCINA UKAZUJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W ROKU 1758 NR 1

Doskonałym testem dla rozbudowanej w XVII wieku kołobrzeskiej twierdzy był kolejny wielki konflikt zbrojny, pierwszy w historii o zasięgu światowym. Nie ominął on nadbałtyckiego miasta. W roku 1756 wybuchła wojna siedmioletnia, podczas której wojska rosyjskie trzykrotnie oblegały Kołobrzeg. Nie trzeba było na nie długo czekać. Już w roku 1758 pierwsze oddziały hrabiego Fermora pojawiły się na przedpolach twierdzy.

6

RYCINA UKAZUJĄCE OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W ROKU 1758 NR 2

6

RZEŹBA Z BRĄZU UKAZUJĄCA ŻOŁNIERZA ROSYJSKIEGO (POŁOWA XVII WIEKU)

6

RYCINA UKAZUJĄCE OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU (MIASTO W OSTRZALE)

Zadaniem Williama Fermora było wyparcie siedemnastotysięcznych sił pruskich dowodzonych przez hrabiego Dohna z Pomorza i przygotowanie zimowego leża dla Rosjan. Ponieważ Kołobrzeg uznany został za ważny punkt strategiczny w tym rejonie Pomorza, rosyjski generał oddelegował 6000 żołnierzy pod dowództwem gen. Johanna Palmenbacha w celu oblężenia i zdobycia twierdzy. Dodatkowo Rosjanie wysłali pod Kołobrzeg 27 okrętów. Oddziały Palmenbacha wyposażone zostały w 20 armat. Miasto bronione było przez 700 żołnierzy i pobór, dysponujących 130 działami i 14 moździerzami.

6

RYCINA UKAZUJĄCA KOMENDANTA KOŁOBRZESKIEJ TWIERDZY

Obroną Kołobrzegu kierował ówczesny komendant nadmorskiej twierdzy, płk. Henryk Zygmunt von der Heyde. Oblężenie kołobrzeskiej twierdzy trwało od 4 października do 1 listopada. Mimo nadejścia niespodziewanego zagrożenia i mimo wzmocnienia sił Palmenbacha o kolejnych 15000 żołnierzy, oblężenie twierdzy okazało się bezowocne.

6

HEYDE BAWI SIĘ PRZY STOLE. NIE SPODZIEWA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWA

Jesienne burze były sprzymierzeńcem pułkownika Heydena i jego kołobrzeskiej załogi. Rosjanie odstąpili. Stan oblężenia zniesiono. Za skuteczną obronę miasta, Fryderyk Wielki uhonorował jego komendanta najwyższym pruskim odznaczeniem wojskowym ? orderem Pour le merite. Oddziały rosyjskie opuściły przedpola twierdzy, by powrócić tu po dwóch latach.

6

RYCINA UKAZUJĄCE OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W ROKU 1758 NR 3 (WYDANIE WŁOSKIE)Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.