VII. RZEMIOSŁO ? PIEKARZE, SZEWCY, KONWISARZE I ? BRACTWO KURKOWE

fot. EM Cele religijne, tak samo jak gospodarcze, czy polityczne, nie były jedynymi, dla których rzemieślnicy łączyli się w organizacje. Nie mniej istotnym zadaniem stojącym przed wszystkimi cechami, była również obrona wyznaczonych obiektów fortyfikacji miejskiej. Każdej z gildii, przyporządkowana była brama, baszta lub chociażby furta, której miał cech bronić w razie potrzeby, wszystkimi...
read more

VIII. KOŁOBRZESCY ŻEGLARZE

Drugim pod względem powołania, po Gildii Solnej, cechem w mieście, był Dom Żeglarza. Otrzymał on statut w roku 1334, choć już w wieku XII kołobrzeskie jednostki pływające docierały do wysp Uznam i Rugii. Zawijali kołobrzeżanie również do krajów skandynawskich. Przedstawiciela swego Kołobrzeg wysłał na zjazd miast okręgu wendyjskiego, który się odbył w roku 1304, w Strzałowie. W roku 1361 stało...
read more

IX. SFRAGISTYKA CECHOWA CZ. 1. ?TKACZE LNU?

Obok wilkomów, sztandarów, tablic cechowych, świadczących o odrębności cechów i rządzeniu się przez nie własnymi statutami, były używane przez nie pieczęcie. Ponieważ organizacje rzemieślnicze funkcjonowały jako urzędy, na zgromadzeniach i posiedzeniach cechowych sporo czasu zajmowały różnorodne czynności prawne, a statuty zapełnione były wskazówkami odnośnie do ich wykonywania. Niezbędnym...
read more

X. SFRAGISTYKA CECHOWA CZ. 2. ?KOTLARZE?

Obiekt sfragistyczny pochodzący z początku XIX wieku. Nie posiada on, w przeciwieństwie do poprzednio prezentowanych egzemplarzy, opracowania graficznego tła, lecz tylko jednopłaszczyznową wypukłość. Reszta została wybrana wgłębnie, bez szczególnej dbałości o zachowanie rysunku wielopłaszczyznowego, jak to miało miejsce w pieczęciach wcześniej prezentowanych. Sposób wykonania tłoka ma ścisły...
read more

XI. SFRAGISTYKA CECHOWA CZ. 3. ?RYMARZE?

Tłok służący do tworzenia pieczęci kołobrzeskich rymarzy został prawiony w roku 1666. Pieczęć powstała w wyniku jego odcisku i ma średnicę 38 mm. W polu napieczętnym tłoka umieszczone zostały, w obwódce wewnętrznej liniowej, haki panwiowe nawiązujące do herbu miasta z którego cech się wywodził. Dołem sfalowana woda. Niżej artysta umieścił nietuzinkową ?tarczę herbową? wzorowaną na zarysie płata...
read more

XII. SFRAGISTYKA CECHOWA CZ. 4. ?PIEKARZE?

Typariusz kołobrzeskiego cechu piekarzy, o średnicy 26 mm., wykonany został ze stopu miedzi. Pierwotnie był obsadzony w uchwyt drewniany bądź kościany, celem podniesienia komfortu uwierzytelniania, cechowych nim dokumentów. Rytowany został na jednej płaszczyźnie powierzchni sygnującej. Twórca narzędzia pracy kancelaryjnej, kołobrzeskich rzemieślników, przedstawił swe dzieło w sposób dość...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.