XIII. SFRAGISTYKA CECHOWA CZ. 5. ?MURATORZY?

Siedemnastowieczny tłok pieczęci muratorów kołobrzeskich. Typariusz pieczęci suchej o średnicy 35 mm, wykonany został ze stopu miedzi i zamocowanym do uchwytu drewnianego. Spięty dodatkowo, w celu wzmocnienia uchwytu, opaską cynową o wysokości 12 mm. PIECZĘĆ MURARZY ? fot. EM W polu pieczęci, umieszczono pod dekoracyjną koroną, tarczę pełną ornamentyki i barokowych naleciałości. W polu tarczy...
read more

XIV. RZEMIEŚLNICY, HERB MIASTA I STRZELANIE DO KURA

Jednym z obowiązków, należących do pracowników warsztatów miejskich, było zapewnienie bezpieczeństwa Kołobrzegowi. W sytuacji zagrożenia zewnętrznego miasta, musiały cechy wystawiać zbrojnych rzemieślników, by ci bronili murów przed intruzami. Wspomniano o tym wcześniej, przy opisie postaci szewca i piekarza, uwiecznionych na pokrywach cechowych wilkomów. Sam proces budowy murów obronnych,...
read more

XV. MUZEUM, SZWEDZKA ŻONA DIBBELTA I PARTIA BRUNATNYCH KOSZUL.

Wielki herb miasta ujrzeć możemy na pieczęci, używanej w pierwszej połowie XX wieku, przez żeńskie liceum i seminarium nauczycielskie w Kołobrzegu. Nosiło ono imię królowej Ludwiki i mieściło się przy ulicy o tejże nazwie (obecna ulica Łopuskiego). W gmachu dawnego liceum znajduje się obecnie Zespół Szkół zawodowych. KARTKA DO DIBBELTA: LICEUM I SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIEGO W KOŁOBRZEGU Pieczęć...
read more

XVI. WOJNA 30 ? LETNIA. WALLENSTEIN, GWAŁTY I ROZBOJE

Ukazane dotychczas na łamach opracowań, materialne dokumenty dziejów miasta, nie są pełnym wykładnikiem ogółu dziedzin związanych z jego organizacją i rozwojem. Przez ich pryzmat nie dojrzy się również wszystkich aspektów życia tutejszej społeczności. Żaden bowiem z dotychczas opisywanych przedmiotów nie świadczył o jej heroizmie i walce, o burzliwej historii miasta zamieszkałego przez rymarzy,...
read more

XVII. WOJNA 30 ? LETNIA. SPALONE KOŚIOŁY, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, JERZY I TRĘDOWACI.

Jednym z wielu aktów wandalizmu, tysiąca pięciuset cesarskich żołdaków Wallensteina stacjonujących w mieście, było spalenie siedmiu kołobrzeskich kościołów. Świątynią zniszczoną w wyniku pożaru, był między innymi, kościół pod wezwaniem świętego Jerzego. Powstał on w średniowieczu, poza murami miejskimi i pełnił zadanie sakralno ? szpitalne. Wkrótce wchłonięty został przez rozbudowujące się na...
read more

XVIII. WOJNA 30 ? LETNIA. SZWEDZKI FELDMARSZAŁEK I SYN SZWAJCARSKIEGO RYTOWNIKA.

W roku 1630 do wojny trzydziestoletniej przystąpiła Szwecja. Dwudziestego września pod Kołobrzeg podeszły pierwsze oddziały zamorskiego sąsiada. Rola zdobywcy miasta przypada ówczesnemu dowódcy wojsk szwedzkich na Pomorzu, marszałkowi Gustawowi Karlsonowi Hornowi. MIEDZIORYT Z OKOŁO 1650 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄCY GUSTAWA HORNA (1592-1657) Półpostać szwedzkiego marszałka ukazana został na grafice...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.