XIX. PIERWSZY GUBERNATOR.

Pierwszym brandenburskim gubernatorem twierdzy został generał Otto Christoff von Sparr. Wielki Elektor obarczył go odpowiedzialnością za przystosowanie Kołobrzegu do nowych, wyznaczonych miastu zadań. Kołobrzeg stać się miał nowoczesną twierdzą, stolicą regionu i, ze względu na swe usytuowanie, znaczącą bazą militarną. W tym czasie ulokowano w mieście ? twierdzy, jedną z pierwszych w Europie...
read more

XX. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1758. PIERWSZE OBLĘŻĘNIE PRZEZ ROSJAN.

RYCINA UKAZUJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W ROKU 1758 NR 1 Doskonałym testem dla rozbudowanej w XVII wieku kołobrzeskiej twierdzy był kolejny wielki konflikt zbrojny, pierwszy w historii o zasięgu światowym. Nie ominął on nadbałtyckiego miasta. W roku 1756 wybuchła wojna siedmioletnia, podczas której wojska rosyjskie trzykrotnie oblegały Kołobrzeg. Nie trzeba było na nie długo czekać. Już w roku...
read more

XXI. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1760. DRUGIE OBLĘŻĘNIE PRZEZ ROSJAN. Cz.1.

RYCINA UKAZUJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W ROKU 1760fot. Olga Pawlik Nastał rok 1760 i wraz z nim kolejne zagrożenie miasta ze strony Rosjan. Zapragnęli oni utworzyć leże zimowe w rejonie Dolnej Odry. Dowodzona przez pruskiego komendanta, nadmorska twierdza, leżąca na okupowanym przez nich terytorium, stanowiła dla żołnierzy carycy Elżbiety Piotrowny realne zagrożenie. Postanowiono zdobyć...
read more

XXII. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1760. DRUGIE OBLĘŻENIE PRZEZ ROSJAN. Cz.2.

GEN. WERNER NA TLE JEGO HUZARII I ŻAGLOWCÓW W KOŁOBRZESKIM PORCIEfot. Olga Pawlik Efektem śmiałych szarż Wernera na pozycje rosyjskie w pobliskim Zieleniewie i Mirocicach (Bullenwinkel), było opuszczenie przez żołnierzy carskich przedpól kołobrzeskiej twierdzy. Część z nich wycofała się drogą morską, reszta odmaszerowała w stronę Koszalina. Generał Werner triumfalnie wjechał, na czele...
read more

XXIII. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1761. TRZECIE OBLĘŻENIE PRZEZ ROSJAN. Cz.1.

RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W 1761 ROKU fot. Olga Pawlik Ostatnie, a zarazem skuteczne oblężenie Kołobrzegu podczas wojny siedmioletniej, miało miejsce od sierpnia do grudnia 1761 roku. Fryderyk Wielki znając plany Rosjan, mające na celu kolejne oblężenie ?ukochanej twierdzy?, zawczasu skierował w celu jej zabezpieczenia Fryderyka Eugeniusza Wirtemberskiego. RYCINA...
read more

XXIV. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA. ROK 1761. TRZECIE OBLĘŻĘNIE PRZEZ ROSJAN. Cz.2.

Siłami Rosyjskimi pod Kołobrzegiem dowodził generał Piotr Rumiancew. MEDAL PRZEDSTAWIAJĄCY RUMIANCEWAfot. Olga Pawlik Korpus oblężniczy wokół miasta liczył łącznie 34000 żołnierzy. Dodatkowe wsparcie oblegającym zapewniało 121 rosyjskich i szwedzkich okrętów. Na twierdzę znów nadlatywał grad kul, po raz kolejny obracając miasto w perzynę. RYCINA Z OBLĘŻENIA KOŁOBRZEGUfot. Olga Pawlik Zima ścięła...
read more


Wszystkie dane personalne, fotografie, filmy oraz inne treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum Kołobrzeskiego "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum.


Wszystkie dane i treści zamieszczane na stronie internetowej Muzeum "Patria Colbergiensis" są zgodnie z Konwencją Berneńską obiektami praw autorskich. W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest pisemna zgoda Muzeum. Dziękujemy za przestrzegania litery prawa.